2016, ഫെബ്രുവരി 16, ചൊവ്വാഴ്ച

ഒ.എന്‍.വി.ക്ക് പ്രണാമം..

ഫെബ്രുവരി ൧൩.. നു 

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി
ശ്രീ. ഒ.എൻ.വി. വിടവാങ്ങി..
അദ്ദേഹത്തിനു പ്രണാമം..
ആദരാഞ്ജലികൾ.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: