2014, ഫെബ്രുവരി 4, ചൊവ്വാഴ്ച

കലാലോകത്തിന്റെ നഷ്ടങ്ങള്‍ - 1

കലാലോകത്തിന്റെ നഷ്ടങ്ങള്‍ - ൧ 

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്‌ മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര കലാരംഗത്തിന്നുണ്ടായ 
നഷ്ടങ്ങൾ അപരിഹാര്യമാണ്‌...ശ്രീ.ശാരംഗപാണി..

കഴിഞ്ഞ ശതാബ്ദത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണ്‌ മലയാള ചലച്ചിത്രകലാരംഗം 
പുഷ്ടി പ്രാപിച്ചത്‌..അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലുമായുള്ള 
മൂന്ന് ദശാബ്ദക്കാലം മലയാള സിനിമകളുടെ സുവർണ്ണകാലമെന്ന് പറയാം...
പ്രസ്തുത സുവർണ്ണത്തിളക്കത്തിന്ന് സംഭാവനകളർപ്പിച്ച ഒരുപാട്‌ കലാകാരന്മാര്‍ 
ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ...അതിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ കലാജീവിതമെന്നത്‌ 
അർത്ഥവത്താക്കി തന്റെ പ്രവർത്തനമേഖല പൊന്നാക്കിയ കലാകാരനാണ്‌ 
കഴിഞ്ഞമാസം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശ്രീ.ശാരംഗപാണി...

നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക്‌ തിരക്കഥയെഴുതുകയും അവയെല്ലാം 
പണംവാരിപ്പടങ്ങളാവുകയും സിനിമാലോകം കൂടുതൽ സമ്പന്നമാകുന്നതിന്ന് കാരണക്കാരനാവുകയും ചെയ്തു.. (ഒട്ടുമിക്ക വടക്കൻപാട്ട്‌ കഥകൾക്കും 
തിരക്കഥയും സംഭാഷണങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്‌ ഓർമ്മിക്കുക)
പക്ഷെ, നിത്യജീവിതത്തിന്ന് വഴിയില്ലാതെ പരാശ്രിതനായി 
അന്ത്യനാളിലെത്തേണ്ടിവന്ന ആ കലാകാരനോട്‌ നീതിചെയ്യാനാകാത്ത 
ആധുനികസിനിമാ കോമരക്കൂട്ടായ്മകളുടെ പേക്കൂത്തുകൾക്ക്‌ കുരവയിടുന്ന കലാസ്വാദകരെയോർത്ത്‌ നിർലജ്ജം ഖേദിക്കുന്നു..!

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണകൾക്ക്‌ ആദരാഞ്ജലികൾ..
====================================================================


ശ്രീ. വിപിൻ ദാസ്‌...

ചലച്ചിത്ര ഛായാഗ്രഹണകലയിലെ ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള അതികായന്മാരിൽ 
ഒരാളായിരുന്നു ശ്രീ. വിപിൻ ദാസ്‌... 
മലയാള ചലച്ചിത്രത്തെ ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 
നിഴലും വെളിച്ചവും ചേർത്ത്‌ അസുലഭമായ കാഴ്ചയായൊരുക്കുന്നതിൽ 
അദ്ദേഹം നിരന്തരം വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.. 
മണിമുഴക്കം, കബനിനദി ചുവന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന്ന് 
ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക്‌ ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ അദ്ദേഹം.. 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ മലയാള സിനിമാലോകത്തിന്ന് 
വിസ്മരിക്കാനാവാത്തതാണ്‌...

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണകൾക്ക്‌ ആദരാഞ്ജലികൾ..

==========

ടി. കെ. ഉണ്ണി
൦൪-൦൪-൨൦൧൧ 
ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഗൂഗിളിനോട് കടപ്പാട് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: